Digitalizacija – Dušan Silni
Izbornik Zatvoriti

А.Г.С.П. Дигитални системи управљања процесима у обезбеђењу објекта и лица

 • КОнтрола свих позиција рада (интервентни тимови, физичко обезбеђење, транспорт вредности) у реалном времену
 • Евиденција радног времена
 • Праћење кретања у реалном времену
 • Брз проналазал интервентног тима и увид у њен статус (активна, неактивна, заузета)
 • Руковођење обиласцима унапред дефинисаних позиција
 • Одређивање GPS локације објекта ибезбеђења
 • Упућивање на ванредне обиласке и слање извештаја
 • СОС паник и позиционирање
 • Слање на алармна стања и пријем извештаја и фотографија
 • Електронско вођење и евиденција излазног времена на алармно стање
 • Тастер будности
 • Рад са више оператера на софтверу у истом времену
 • Контрола и управљање групом објеката
 • Верификовање обиласка путем бар кода и РФИ тага по насумичном или унапред дефинисаним рутама
 • Извештај за сваког клијента понаособ
 • Оперативн извештај о свим догађајима за одређени период
 • Контрола километраже
 • Контрола брзине кретања
 • Извештај о рути кретања позиције понаособ у задатом временском интервалу
 • CHAT